بایگانی برچسب: مقررات ساختمان

توسط کافه MBA در:

مقررات عمومی در ایمنی ساختمان

مقررات عمومی در ایمنی ساختمان رعایت اصول ایمنی یکی از مهمترین اقداماتی است که باید در یک کارگاه ساختمانی به آن توجه شود. در غیر اینصورت حوادث ناگواری در انتظار کارگران ساختمانی خواهد بود. باید توجه داشت که اگر ایمنی یک کارگاه از نظر مسئولین حفاظتی و ایمنی در حد کفایت نباشد، نباید اجازه کار […]