یک کسب‌وکار موفق، از هزاران تصمیم کوچک و درست تشکیل شده است؛