کافه MBA ، ارائه‌دهنده خدمات مشاوره و اجرای کمپین‌های تبلیغاتی، برندینگ و بازاریابی ویژه کسب‌وکارها و برندهای داخلی و خارجی

🔰 سوم اردیبهشت؛ روز ملی کارآفرینی؛ روز مردمان خالق ارزش‌.