کافه MBA ، ارائه‌دهنده خدمات مشاوره و اجرای کمپین‌های تبلیغاتی، برندینگ و بازاریابی ویژه کسب‌وکارها و برندهای داخلی و خارجی

تحقیقات بازار

بازاریابی محصولات و خدمات، عامل ماندگاری و بالندگی مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی است، بدین جهت این امر از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در چرخه تولید تا مصرف، نقطه‌ای كلیدی تلقی می‌گردد. حال اگر این فرایند با پشتوانه تحقیقات بازار كه خود می‌تواند بخشی از علم بازاریابی باشد، همراه گردد قطعاً اثربخشی بیشتری خواهد داشت. نقش تحقیقات بازاریابی، برقراری پیوند بین مشتری یا مصرف‌كننده و سازمان از طریق اطلاعات است. تحقیقات بازاریابی را به طور كلی می‌توان به گروه‌های زیر تقسیم نمود:

1) تحقیقات درباره بازار

 • بررسی سهم بازار یك محصول یا شركت در مقایسه با رقیب
 • بررسی چگونگی بخش‌بندی بازار
 • بررسی كانال‌های توزیع در مقایسه با رقبا
 • امكان‌سنجی ورود محصول جدید به بازار

 

2) تحقیقات درباره مشتری و مصرف‌كننده

 • بررسی ویژگی‌های بازار هدف در فرآیند خرید
 • بررسی الگوهای خرید و مصرف مشتریان
 • بررسی میزان وفاداری مشتریان به مارك تجاری
 • بررسی نیازها و انتظارات مشتریان

 

3) تحقیقات درباره محصول

 • بررسی جایگاه شركت در بازار هدف (شناخت، عملكرد، نگرش، رضایت)
 • بررسی جایگاه محصولات یك شركت در بازار هدف از نظر محصول، قیمت،توزیع و پیشبرد فروش
 • بررسی شاخص‌های محصول شامل سهم بازار، سهم در اذهان، نفوذ در مخاطبان، ترجیح محصول
 • بررسی ویژگی‌های محصول در مقایسه با رقبا